Systemisch Werk

De grondgedachte van systemisch werken is dat alles deel uitmaakt van een groter geheel. Als mens maak je deel uit van je gezin, je familie, je werkkring, je vriendenkring etc. In deze systemen spelen onbewuste invloeden en onderlinge verbanden een grote rol.

Achter ieder mens staat een grote familie die zich tot in vele generaties uitstrekt. De oudere generatie vormt de basis waarop de jongere generatie zijn toekomst bouwt

Je wordt als mens beĆÆnvloed door het systeem waar jij deel van uitmaakt. Door ingrijpende gebeurtenissen kunnen verstoringen ontstaan die een grote impact kunnen hebben op het dagelijkse functioneren van mensen.

Systemisch werken is ontwikkeld in Duitsland door Bert Hellinger. Deze heeft jarenlang geƫxperimenteerd met het in de ruimte opstellen van familiesystemen. Hieruit ontstond een therapeutische methode gericht op familie- en organisatiesystemen.

Door middel van een opstelling kun je bepaalde onderliggende familiepatronen, spanningen en onevenwichtigheden zichtbaar maken wat kan leiden tot nieuwe inzichten en impulsen tot verandering. Ook kan de kracht en de liefde in een familie zichtbaar en voelbaar gemaakt worden en weer vrij stromen.

Particolare biedt verscheidene mogelijkheden op het gebied van systemisch werken, zoals workshops, opstellingen en een trainersopleiding.
In samenwerking met Peter de vries verzorgt Particolare de trainersopleiding. Peter de Vries is een Amerikaanse trainer met Nederlandse roots die wereldwijd zijn expertise deelt.